Luftföroreningar

Effekterna av luftföroreningar på människor och miljö är betydande. Hälsoskador, försurning av sötvatten, korrosion av material, erosion av kulturskatter, minskad biologisk mångfald och sämre skördar från jordbruket, är några av de mer uppenbara effekterna.