Gör nåt själv!

Politiska beslut är nödvändiga för att lösa miljökrisen. Men det innebär inte att det du gör på individnivå är oviktigt. Beslutsfattare bryr sig om den allmänna opinionen och företag är känsliga för kundernas efterfrågan. Du kan också agera mer direkt genom att bygga eller stödja hållbar infrastruktur för energi, transporter och mat i ditt lokalsamhälle.

Här följer några förslag:


   Foto: Pierre-Selim CC-BY-SA

Gör din röst hörd

Vi kan stoppa utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser om vi vill. Möjligheterna finns, men ännu saknas tillräcklig politisk vilja. Men detta går att ändra på. För att politikerna ska fatta nödvändiga beslut behöver de stöd av en stark opinion. Ofta finns den redan, men märks inte i debatten.

Det viktigaste du kan göra är därför att göra din röst hörd. Antingen på egen hand, genom att mobilisera på sociala medier, skriva insändare, kontakta politiker med mera, eller genom att bli medlem och aktiv i en miljöorganisation.

Till exempel i någon av våra medlemsorganisationer:

Jordens Vänner

Fältbiologerna

Naturskyddsföreningen

Världsnaturfonden WWF


       Foto: Marco Verch CC-BY

Låt pengarna tala

Divestera har blivit ett favoritord för många inom klimatrörelsen. Medborgare har krävt, många gånger framgångsrikt, att skolor, universitet, religiösa organisationer och pensionsfonder ska sälja sina investeringar i företag som baseras på fossila bränslen och istället investera i icke-förorenande verksamheter baserade på förnybar energi.

På en personlig nivå kan det ibland vara lite knepigare. Marknaden för hållbara finansiella tjänster är fortfarande i sin linda. Din personliga bankman borde åtminstone kunna hjälpa dig att hitta sparalternativ som undviker de värsta synderna inom fossilindustrin. Och du kan också köpa aktier i företag som sysslar med förnybar energi.


Foto: Mikael Colville-Andersen CC-BY-NC-ND

Åk inte bil - gå, cykla och använd kollektivtrafik

Det bästa är att inte äga någon bil alls. Betydande mängder energi och material behövs för att tillverka en bil och du kommer bli mindre frestad att göra korta och onödiga bilresor. Promenera, cykla och åka kollektivt är normalt bra alternativ i städer, där ju de flesta av oss bor. En studie i Stockholm visade att 60 liv kan sparas varje år tack vare minskade luftföroreningar, om alla som har mindre än 30 minuters cykelpendling till jobbet tog cykeln istället för bilen.

Det nästbästa är att använda bilen som du har så lite som möjligt. Hör med dina grannar eller arbetskamrater om det finns möjligheter att samåka. Om du ska köpa en bil, köp en bil som drivs på el eller biogas och välj sen den mest energieffektiva modellen som passar dina behov.


Foto: Pulpolux CC-BY-NC

Sluta flyga

För många svenskar är flygresor den aktivitet som har störst klimatpåverkan. En resa med flyg kan enkelt utplåna klimatvinsten som uppnåtts genom årtionden av sopsortering. En flygresa på 60 mil orsakar koldioxidutsläpp om cirka 80 kg per person (och cirka 150 kg per person om man även tar hänsyn till den så kallade höghöjdseffekten) jämfört med endast 1 gram om man reser med tåg som drivs på el från förnybara energikällor.

>> Läs mer
Flygets klimatpåverkan, Naturvårdsverket
Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor, Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers


       Foto: Parker Knight CC-BY

Ät mindre kött

Minska köttkonsumtionen till en eller två måltider i veckan. Eller, ännu bättre, bli vegan eller vegetarian. Numera finns det oftast gott om vegetariska alternativ i mataffärer och på restauranger. Glöm inte att registrera dig som vegetarian eller demitarian (att minska sin köttkonsumtion av miljöskäl) när du deltar i konferenser och möten. Din efterfrågan på grönare livsmedel kommer att bidra till att ändra utbudet.


       Fotos: Aaron CC-BY-ND

Välj grön el

I Sverige har elkonsumenter sen 1996 möjligheten att välja vilken typ av el de köper, och från vilken leverantör. Det gör det möjligt att välja el från förnybara källor, så kallad grön el. När du väljer försök också att hitta en leverantör som även återinvesterar vinsten i förnybar energi.

 


       Foto: United Nations Photo CC-BY-NC-ND

Bli din egen elproducent

Bli en del av en rörelse - sätt upp solpaneler på taket och installera ditt eget vindkraftverk - tillsammans utmanar vi de multinationella energijättarna. Det har under åren funnits olika stödsystem som gjort det än mer attraktivt, men priserna är numera så låga att det är överkomligt utan extra bidrag.


       Foto: BuLService CC-BY-SA

Se om ditt hem

Hitta ett hem som inte är större än du behöver. Kontakta kommunens energirådgivare för att hjälpa dig att göra en plan för energibesparande åtgärder som tilläggsisolering av väggar och tak, byte till treglasfönster, passiv uppvärmning och kylning.

Förnybara energikällor som solvärme och geotermisk energi, inklusive effektiva värmepumpar, rekommenderas för uppvärmning av ditt hus. Fjärrvärme kan också vara en miljövänlig lösning, beroende på energikällan. Om du behöver ha en ved eller pelletsdriven spis eller panna, se till att de uppfyller kraven i EcoDesign-direktivet.

Att använda elektriska apparater med förnuft är lika viktigt som att köpa de energieffektivaste apparaterna från första början. Stäng av apparater som du inte använder – de förbrukar ström även i standbyläge.


       Foto: Bike East Bay CC-BY

Hylla en miljöhjälte

Att göra saker som är bra för miljön innebär ibland att vara obekväma och simma mot strömmen. Stötta människor i din familj, på din arbetsplats eller i ditt lokalsamhälle som vågar trotsa ideal och livsstilar som uppmuntrar till stora bilar, stora hus och naturligtvis flygresor.