Acid News

"Sura Nyheter" är namnet på sekretariatets tidning. Den görs på engelska och utkommer med fyra nummer per år.

Mottagare är miljöintresserade organisationer och enskilda, såsom forskare, politiker, journalister och tjänstemän, främst i Europa. Den tryckta upplagan är ca 3000 exemplar, därtill finns ca 1600 elektroniska prenumeranter. Tidningen distribueras kostnadsfritt.

För att läsa eller ladda ner tidningarna i sin helhet, gå till vår engelskspråkiga webbplats. Där finns även information om hur man prenumererar.